Let’s travel together.

Triều đại phương Bắc nào chi 5,1 triệu lượng vàng xâm lược nước ta?

529

Để thực hiện âm mưu xâm lược Đại Việt, triều đại phương Bắc từng huy động tới 5,1 triệu lượng vàng, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh cho tan tành. Đó chính là Nhà Tống, từ năm 980 đến năm 1077, nhà Tống có tới 3 lần mang quân sang xâm lược nước ta, nhưng cuối cùng đều bị đánh cho tan tác. Trong đó, theo chính sử nhà Tống ghi lại, để phục vụ âm mưu xâm lược Đại Việt vào năm 1075-1077, vua Tống bỏ ra tới 5,19 triệu lượng vàng cho cuộc chiến.

Âm mưu chính của nhà Tống khi xâm lược nước ta năm 1075-1077 ?

nhà Tống từ khi thành lập (960) đã phải khắc phục những hậu quả do thời chia cắt Ngũ đại Thập quốc để lại. Ngoài việc đánh dẹp các nước cát cứ, nhà Tống phải đối phó với nước Liêu lớn mạnh ở phương bắc. Đến thời Tống Thái Tông, dù dẹp hết các nước trong Thập quốc nhưng nguy cơ uy hiếp từ phía nhà Liêu vẫn luôn tiềm ẩn với nhà Tống.

Sang thời Tống Nhân Tông, nhà Tống lại bị thêm sự uy hiếp của nước Tây Hạ của người Đảng Hạng phía tây bắc mới nổi. Nhà Tống phải cống nộp nhiều của cải và bị mất nhiều phần lãnh thổ cho Liêu và Tây Hạ.

Chủ trương tiến đánh các nước phía nam Trung Quốc để giải tỏa các căng thẳng trở thành một chiến lược của nhà Tống.

Ai chỉ huy quân Tống xâm lược nước ta năm 1076-1077 ?

Lực lượng đánh Đại Việt bao gồm khoảng 10 vạn quân, đặt dưới sự chỉ huy của Tuyên Huy nam viện sử Quách Quỳ (chức là An Nam đạo chiêu thảo sứ) và Triệu Tiết là phó tướng. Quân Tống gồm 2 thành phần, có 4,5 vạn quân là binh sĩ có kinh nghiệm chiến đấu từng chiến đấu với quân Liêu, Hạ; còn lại hơn 5 vạn quân là lính mới tuyển mộ ở các lộ Hà Bắc, Kinh Đông và quân mộ thêm trên đường hành binh từ kinh đô tới Ung Châu, cùng với quân khe động vùng biên giới. Bên cạnh 10 vạn quân chiến đấu, quân Tống còn có 20 vạn phu dịch và 1 vạn ngựa

Danh tướng nào có công chỉ huy quân đội Đại Việt đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của quân Tống giai đoạn 1075-1077?

Quân đội nhà Lý, dưới sự chỉ huy của thái úy Lý Thường Kiệt, đã đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của quân Tống, buộc kẻ địch phải chạy thoát thân về nước.

Trận đánh nào có ý nghĩa quyết định trong kháng chiến chống Tống 1075-1077?

Đánh giá đúng từng hình của giặc, Lý Thường Kiệt cho xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt (Sông Cầu). Sau 2 tháng, thấy quân Tống có dấu hiệu mết mỏi, quân Đại Việt phản công. Ban đầu, quân Đại Việt tổ chức tấn công vào cánh của Quách Quỳ, song đã chịu thất bại. Hai hoàng tử nhà Lý là Lý Hoằng Chân và Lý Chiêu Văn đã hy sinh. Sau thất bại này và nhận thấy quân Tống đang tập trung chú ý vào mặt trận phía Đông, quân Đại Việt liền tổ chức vượt sông đánh bất ngờ vào cánh quân phía Tây của Triệu Tiết. Trận này, quân Đại Việt thắng lớn. Trong khi quân Tống rối loạn vì cánh phía Tây bị tập kích, quân Đại Việt tiếp tục đổ bộ đánh vào cánh quân phía Đông.

Tương truyền, Lý Thường Kiệt cho quân lính đọc bài thơ nổi tiếng nào khiến kẻ thù khiếp sợ, mất hết nhuệ khí chiến đấu ?

Ngoài việc mở nhiều đợt công kích đánh vào trại địch, Lý Thường Kiệt cho người vào đền thờ Trương Hống, Trương Hát ở phía Nam bờ sông Như Nguyệt, giả làm thần đọc vang bài thơ Nam quốc sơn hà. Tinh thần chiến đấu của quân ta lên cao, còn kẻ thù khiếp sợ. Khi thời cơ đến, ông cho quân vượt qua sông đánh thẳng vào trại giặc, tiêu diệt hơn một nửa quân xâm lược

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.